Történet
Gyülekezeti alkalmak
Lelkipásztor
Presbitérium
Zenei élet
Ifjúság
Médiatár
Linktár
Arhívum
Vendégkönyv
Elérhetőség

Napi ige

 

„Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás:”
(Jn 19,31–42)  31 Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. 32 Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. 33 Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, 34 hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. 35 Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. 36 Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg." 37 Viszont az Írásnak egy másik helye így szól: „Néznek majd arra, akit átszúrtak." 38 Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt – de csak titokban, mert félt a zsidóktól –, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus holttestét. 39 Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mintegy száz fontnyit. 40 Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. 41 Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. 42 Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.                                                 A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset". Isten előre kijelentett terve teljesedett be. A Sátán nem tudta megakadályozni ezt. Így kellett történnie a mi megváltásunkért! Bízz Jézus Krisztusban, és meglátod, hogy Isten nem téved. Nézz arra, akit megfeszítettek, és kérj erőt azt tenni, amit most rád bízott. Ahogy Arimátiai József és Nikodémus is tette, amit tennie kellett. Soha ne csüggedj el: nagyszombat után húsvét jött! Uradat nem lehet sírba zárni, ő győzött a halál felett is!
 
()


Körlevél

Név:
E-mail:
Feliratkozok a/az:
gyülekezet körleveleire
alapítvány körleveleire
ifjúság körleveleire
Feliratkozok


Letöltések

Helyi és Országos sajtó


LELKIPÁSZTORI HIVATAL
ÓRARENDJE


HÉTFŐ - PÉNTEK

8-13 ÓRA

SZOMBAT

9-12 ÓRAThyalie Online Szerepjáték Reducere factura apa

Hirek

Bibliás tanévkezdés a Csillagocska Református Zeneóvodában
2016-09-29


A Csillagocska Óvodában a 2016-17-es tanév – hagyományteremtő módon – bibliahéttel kezdődött. Kicsik és nagyok, gyermekek és óvodapedagógusok, együtt ültek képletesen a Mester lábai elé, hogy ismert és újszerű bibliai történetek hallgatása által, ki-ki a maga tarisznyájába gyűjtsön magának az évkezdéshez szükséges tanítást, intést, jó szót, mosolyt, nevetést, dallamot. Egyszóval a Jézusban együvé tartozásnak azt a támogató és feloldó élményét, amit máshol sem gyermek, sem felnőtt nem talál, csak a Mester lábainál.

Az óvodai bejáratott napi programba jól illeszkedett a játékos tanítással eltelt közösségi alkalom. A tanítás keretét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület idei nyári gyerekmissziós programja nyújtotta, melynek gondosan válogatott bibliai történeteit és koncepcióját az óvódás korú gyermekek értelem- és érzelemvilágába ültettük át. Az indián népmese Kett-módszerrel történő élménypedagógiai feldolgozása rendkívül hálásnak és termékenynek bizonyult a mesékre oly fogékony kisgyerekek körében. Köszönhető ez annak is, hogy az indián eredetű tanító mese több síkon is igen sok hasonlóságot mutat a magyar népmeséinkkel. A gyerekek könnyen azonosulhattak az ügyetlen kis indiánlánnyal, aki élete pirkadatán nagy feladattal kell szembenézzen: el kell sajátítania a kosárfonás mesterségét. A vének határozata alapján egyedül kell nekivágnia a nagyvilágnak, hogy az utazása során szerzett tapasztalatokkal gazdagodva újabb és újabb lépéseket tegyen ahhoz, hogy közösségének értékes tagja legyen. Utazása során segítőkkel találkozik, akik a maguk bölcsességét osztják meg a kicsi lánnyal. A fától a folyamatos növekedés titkát, a napocskától a fényben (kedvesség, melegség, szeretet) való járást, a sziklától az állhatatosság és a türelem értékeit, a víztől a céltudatosságot, a haltól az árral szemben való úszás praktikáját, s végül a kígyótól az elengedés, megbocsátás művészetét. A szóban elmondott mese megelevenedett a színes padlóképen, mely a gyerekek számára rendkívül vonzónak és érdekesnek bizonyult, lehetővé téve az elmélyült foglalkozást. A mesemondást még izgalmasabbá tette, s szintén az elmélyítést segítette a számos magyar népi gyerekdal, melyek szervesen illeszkedtek a napi tanításhoz, s a gyerekeket az otthonosság, meghittség érzésével töltötték el.

Az indián keretmese napi bölcsességét, morális érték-tanítását húzta alá és mélyítette el, vagy akár példásan szemléltetette a bibliai történet, mai példázat. Terítékre került Jótám meséje, Pál apostol megtérése, Jézus kenyércsodája, a megbocsátás és a türelem fontossága. A szellemi, lelki értékek, amelyekről együtt beszélgettünk, tanultunk, mind olyan természetűek, amire az óvodai, családi, közösségi életben gyereknek és felnőttnek is egyaránt nagy szüksége van.

 Letölthető dokumentum :
Történet Programok Képgaléria Videógaléria Arhívum Vendégkönyv Elérhetőség