Történet
Gyülekezeti alkalmak
Lelkipásztor
Presbitérium
Zenei élet
Ifjúság
Médiatár
Linktár
Arhívum
Vendégkönyv
Elérhetőség

Napi ige

 

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”
(Jn 13,31–35)  31 Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne; 32 ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. 33 Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. 34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A Biblia talán legszebb sorait olvashattuk ma. Ezekben az igékben meglátjuk tisztán, világosan a keresztyén életfeladatot: „...szeressétek egymást..." (34). Ilyen egyszerű. Éld a szeretetet! Alkossunk a gyülekezetben valódi szeretetközösséget! Éljük a keresztyének közötti szeretetet a gyülekezetünk, sőt felekezetünk határán kívül is. Csak úgy tanúskodhatunk hitelesen Jézusról, ha így teszünk. Oly sok, botránkoztató keresztyén belviszály után hadd mondja ismét a világ: Nézzétek, hogy szeretik egymást!
 
()


Körlevél

Név:
E-mail:
Feliratkozok a/az:
gyülekezet körleveleire
alapítvány körleveleire
ifjúság körleveleire
Feliratkozok


Letöltések

Helyi és Országos sajtó


LELKIPÁSZTORI HIVATAL
ÓRARENDJE


HÉTFŐ - PÉNTEK

8-13 ÓRA

SZOMBAT

9-12 ÓRAThyalie Online Szerepjáték Reducere factura apa

Hirek

Megváltáshoz megváltozás kell
2018-12-26


Ennek az eseménynek a különlegessége, hogy a 17. századi liturgiát követve, sok énekkel és zenével, az Ige feletti csendes elmélkedéssel ünneplik Krisztus, a „fény-fia” születését. Nem történt ez másképpen az idei szentestén sem, a várad-réti református templomban megtartott sajátos hangulatú éjszakai istentiszteleten. Közreműködött a Nagy Judit Noémi, dr. Brugós Anikó, Pálfi Noémi, Orosz Otília, Benedek Árpád és Márkus Zoltán alkotta alkalmi kórus. Többek közt felcsendült: a 194. Ének- Dicsőség mennyben az Istennek, J. S. Bach: Itt állok jászolod felett, a 190. Ének- Jer mindnyájan örüljünk, Berkesi Sándor: Én nem tudom, a 199. Ének- Jöjjetek Krisztust dícsérni, valamint természetesen a Mennyből az angyal.

 

Reform

Isten megtartó igéje Lukács evangéliuma 2. részéből szólt, ahonnan az 1-től a 7-ig terjedő versek hangzottak el.

Elmélkedésében dr. Pálfi József, a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség lelkipásztora hangsúlyozta: a jelenlevők akár az örömhír evangélistáinak is nevezhetnék magukat, hiszen ottlétükkel, dicséreteikkel Isten tiszteletükkel a megtartó, megszabadító és életet kínáló evangéliumot akarják tudatosítani magukban. Ahhoz azonban, hogy ennek az összejövetelnek tartalma és értelme legyen, szükséges, hogy Krisztus király a mi életünkben személyesen valósságá váljon, hogy „a Jézus-ügy” mellett kiálló és hitvalló bizonyságtevők legyünk, mert a megváltáshoz „megváltozás” is kell- figyelmeztetett. Több mint kétezer évvel ezelőtt ugyanis a korabeli világot átformáló és megreformálni óhajtó Augustus római császár egyvalamire nem gondolt: arra, hogy ez idő alatt a mindenható Isten sem tétlenkedik, és konkrét lépéseket tesz örök időkre szóló reformja érdekében, melynek neve Jézus Krisztus. Elküldte a szabadító üzenetet, jelezve ezáltal, hogy neki mindig lesz terve. És a próféták jövendöléseinek megfelelően eljött a Megváltó, hogy visszaszerezhessük emberi mivoltunk, minőségünket és önbecsülésünket. Isten a jóindulatában részesített bennünket, hogy más állapotba kerüljünk, és bennünk legyen a békesség lehetősége, mely többet jelent a háború hiányánál. Az a szentséges éjszaka pedig nem egy helyszíni közvetítés, vagy egy szelfi gyors digitális megosztása, hanem egy olyan Istenre hangolt, bátor és boldog, örökre szóló bizonyságtételnek az eseménye, amikor a Szabadító belépett a világegyetem színpadára, és ezáltal megváltozott minden- nyomatékosította a tiszteletes.

Ciucur Losonczi AntoniusLetölthető dokumentum : 111172018.12.24.jpg
Történet Programok Képgaléria Videógaléria Arhívum Vendégkönyv Elérhetőség