Történet
Gyülekezeti alkalmak
Lelkipásztor
Presbitérium
Zenei élet
Ifjúság
Médiatár
Linktár
Arhívum
Vendégkönyv
Elérhetőség

Napi ige

 

„Megbocsáttattak a te bűneid.”
( Lk 7,36–50)

36 Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 37 Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástromtartóban, 38 megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. 39 Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: Ha ő próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. 40 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondanivalóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd! 41 Jézus ezt mondta: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. 42 Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? 43 Simon így válaszolt: Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: Helyesen ítéltél. 44 Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. 45 Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. 46 Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. 47 Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. 48 Az asszonynak pedig ezt mondta: Megbocsáttattak a te bűneid. 49 Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? 50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: A te hited megtartott téged, menj el békességgel!  Jézus vendégségben van, és elfogadja egy bűnös nő gesztusát. A házigazda reklamál. Jézus egy példázatban rámutat arra, hogy nem azért fogadja el a bűnös nő kedvességét, mert nem ismeri, hanem azért, mert a könnyeiben felismeri a bűnbánatot. Az öntudatosan moralizáló házigazdával együtt nekünk is meg kell tanulnunk, hogy Jézushoz az őszinte bűnbánat visz közel, és bennünk is a bűnbocsánat öröme ébreszt szeretetet iránta. RÉ 452 MRÉ 381  
 
(Lk 7,36-50)


Körlevél

Név:
E-mail:
Feliratkozok a/az:
gyülekezet körleveleire
alapítvány körleveleire
ifjúság körleveleire
Feliratkozok


Letöltések

Helyi és Országos sajtó


LELKIPÁSZTORI HIVATAL
ÓRARENDJE


HÉTFŐ - PÉNTEK

8-13 ÓRA

SZOMBAT

9-12 ÓRAThyalie Online Szerepjáték Reducere factura apa

Hirek

Hozz egy szál virágot
2019-10-15


       Az 1956-os magyarországi és kárpát-medencei szabadságharc és forradalom kitörölhetetlen része a magyar történelemnek és identitásnak. Ebben az esztendőben is megállunk és fejet hajtunk az áldozatok emléke előtt. Az ünnepélyes alkalomra október 20-án, a vasárnap délelőtt 10.00 órakor kezdődő istentisztelet keretében kerül sor a Nagyvárad-Réti Református Templomban. Az istentiszteletet követően az emlékezők egy szál virággal tiszteleghetnek az 56-os emlékműnél a szabadságharc áldozatai előtt . Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra!


Letölthető dokumentum :
Történet Programok Képgaléria Videógaléria Arhívum Vendégkönyv Elérhetőség