Történet
Gyülekezeti alkalmak
Lelkipásztor
Presbitérium
Zenei élet
Ifjúság
Médiatár
Linktár
Arhívum
Vendégkönyv
Elérhetőség

Napi ige

 

„Megbocsáttattak a te bűneid.”
( Lk 7,36–50)

36 Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 37 Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástromtartóban, 38 megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. 39 Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: Ha ő próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. 40 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondanivalóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd! 41 Jézus ezt mondta: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. 42 Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? 43 Simon így válaszolt: Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: Helyesen ítéltél. 44 Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. 45 Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. 46 Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. 47 Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. 48 Az asszonynak pedig ezt mondta: Megbocsáttattak a te bűneid. 49 Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? 50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: A te hited megtartott téged, menj el békességgel!  Jézus vendégségben van, és elfogadja egy bűnös nő gesztusát. A házigazda reklamál. Jézus egy példázatban rámutat arra, hogy nem azért fogadja el a bűnös nő kedvességét, mert nem ismeri, hanem azért, mert a könnyeiben felismeri a bűnbánatot. Az öntudatosan moralizáló házigazdával együtt nekünk is meg kell tanulnunk, hogy Jézushoz az őszinte bűnbánat visz közel, és bennünk is a bűnbocsánat öröme ébreszt szeretetet iránta. RÉ 452 MRÉ 381  
 
(Lk 7,36-50)


Körlevél

Név:
E-mail:
Feliratkozok a/az:
gyülekezet körleveleire
alapítvány körleveleire
ifjúság körleveleire
Feliratkozok


Letöltések

Helyi és Országos sajtó


LELKIPÁSZTORI HIVATAL
ÓRARENDJE


HÉTFŐ - PÉNTEK

8-13 ÓRA

SZOMBAT

9-12 ÓRAThyalie Online Szerepjáték Reducere factura apa

Hirek

Ünnepi istentiszteleti rend
2019-12-23


Ezúton is szeretnénk emlékeztetni mindenkit az ünnepi istentiszteleti rendre, amelyet az alábbiakban pontosítunk:

 

Karácsony szentestéjén – délután 17 órakor, valamint éjszaka 23 órakor

Karácsony I. napján – 9 órakor és 11 órakor, mindkét alkalommal úrvacsoraosztással  egybekötött.

Karácsony II. napján – délelőtt 10 órakor, úrvacsoraosztással egybekötött.

Karácsony I. és II.  napján délután 17 órakor.

  

Hirdetjük azt is, hogy az esztendő utolsó napján december 31-én délután 5 órakor valamint újesztendő első napjának reggelén 10 órakor és délután 5 órakor tartunk hálaadó istentiszteletet.

Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora.Letölthető dokumentum :
Történet Programok Képgaléria Videógaléria Arhívum Vendégkönyv Elérhetőség