Történet
Gyülekezeti alkalmak
Lelkipásztor
Presbitérium
Zenei élet
Ifjúság
Médiatár
Linktár
Arhívum
Vendégkönyv
Elérhetőség

Napi ige

 

„Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozást okoznak...”

Róm 16,17–27  17 Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük! 18 Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. 19 Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. 20 A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! 21 Köszönt titeket munkatársam, Timóteus, valamint rokonaim: Lúciusz, Jászón és Szószipatrosz. 22 Köszöntelek titeket az Úrban én, Terciusz, aki leírtam ezt a levelet. 23 Köszönt titeket Gájusz, aki vendéglátóm nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztosz, a város számvevője és Kvártusz testvérünk. 24 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! 25 Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint – ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, 26 de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére –, 27 az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen. Magyarázat: „Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozást okoznak...” (17). Ahol Jézus Krisztus új életre hívó evangéliuma kifejti hatását, ott Isten országa építésével párhuzamosan elindul a romboló aknamunka is. A gonosz jelentős és erőszakos legénységet vonultat fel, hogy megakadályozza a hitbeli építkezést. A zavarkeltőkkel szembeni éberségre int az apostol, mert ők az ellenkezőjét tanítják annak, amit Jézus Krisztus. Őrizzük éberen és hatástalanítsuk a botránkozást a tiszta evangéliummal! „A várfalakra őrök álljanak!” (RÉ 396).
 
(Róm 16,17–27)


Körlevél

Név:
E-mail:
Feliratkozok a/az:
gyülekezet körleveleire
alapítvány körleveleire
ifjúság körleveleire
Feliratkozok


Letöltések

Helyi és Országos sajtó


LELKIPÁSZTORI HIVATAL
ÓRARENDJE


HÉTFŐ - PÉNTEK

8-13 ÓRA

SZOMBAT

9-12 ÓRAThyalie Online Szerepjáték Reducere factura apa

Hirek

ADVENTI ZENÉS ISTENTISZTELET
2021-11-23


ADVENTI ZENÉS ISTENTISZTELET

 Jubileumi ünnepség az orgona Nagyváradra érkezésének 10. évfordulóján

 Helyszín:

Nagyvárad-Réti  református templom

2021. november 28. advent első vasárnapja, 17 óra

 Közreműködik:

- Józsa Domokos orgonista

- Nagyvárad-Réti Sztárai Mihály Énekkar

- Vezényel Márkus Zoltán kántor-karnagy

Az ünnepi alkalom zenei programja:

           Kórusművek:

            Bevezetőként -  Berkesi Sándor  (1944 - )

 • Magyar ének

            Igeolvasás előtt - Johann Sebastian Bach  (1685-1750)

 • Csak te vagy én Istenem -  Weide mich (BWV 236)

            Imádság után  - Beharka Pál  (1929 -)

 • Szent az Úr, az Alkotó

 

            Orgonaművek:

            Johann Sebastian Bach  (1685 - 1750)

 • Nun komm, der Heiden Heiland  BWV  599

            Dietrich Buxtehude  (1637-1707)

 • Nun komm, der Heiden Heiland

            Johann Pachelbel (1653-1707)

 • Nun komm, der Heiden Heiland

            Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712)

 • Nun komm, der Heiden Heiland (Variációk)

            Wilhelm Fr. Bach (1710-1784)

 • Nun komm, der Heiden Heiland

            Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 • Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

            Domenico Zipoli  (1688-1726)

 • Pastorale ( Lassú-Gyors-Lassú)

            César Franck  (1822-1890)

 • Sortie in D

     Szeretettel várunk mindenkit!Történet Programok Képgaléria Videógaléria Arhívum Vendégkönyv Elérhetőség