Történet
Gyülekezeti alkalmak
Lelkipásztor
Presbitérium
Zenei élet
Ifjúság
Médiatár
Linktár
Arhívum
Vendégkönyv
Elérhetőség

Napi ige

 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok...”

Mt 11,20–30  20 Akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg: 21 Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban! 22 Sőt mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. 23 Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz alászállni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek nálad történtek, megmaradt volna a mai napig. 24 Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked. 25 Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. 26 Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 27 Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30 Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Magyarázat: Megszorongatja az ember szívét Jézus szava, amikor azt mondja: „Jaj neked...”, és sorolja az ismerős városneveket (21.23). Talán felrémlenek előttünk nagy múltú, mára elnéptelenedő gyülekezetek... Mert a dicső múltra hivatkozó egyházi keretekre lehetőségként tekinthetünk ugyan, de ha Krisztusban nem születnek újjá, akkor rajtuk is beteljesedik a jézusi kijelentés: „A pokolig fogsz alászállni!” (23). A Kegyelem Ura azonban nem fenyegetni és büntetni érkezett erre a földre, hanem azért, hogy még a megcsontosodott keretek közé is megújulást hozzon és adjon: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok...” (28).
 
(Mt 11,20–30)


Körlevél

Név:
E-mail:
Feliratkozok a/az:
gyülekezet körleveleire
alapítvány körleveleire
ifjúság körleveleire
Feliratkozok


Letöltések

Helyi és Országos sajtó


LELKIPÁSZTORI HIVATAL
ÓRARENDJE


HÉTFŐ - PÉNTEK

8-13 ÓRA

SZOMBAT

9-12 ÓRAThyalie Online Szerepjáték Reducere factura apa

Hirek

Nagyvárad-Réti Kürtszó
2021-12-21


Békesség Istentől!

Örömmel hirdetjük, hogy a több mint 20 évvel ezelőtt indult gyülekezeti lapunk, a Nagyvárad-Réti Kürtszó az idei év adventjétől újraéledt.
Az alábbi csatolmányban megtekinthető, letölthető. Karácsonykor pedig nyomtatott formában is átvehető lesz a templomban.

Fogadják, olvassák szeretettel!Letölthető dokumentum : 53122Retikurtszo2021.pdf
Történet Programok Képgaléria Videógaléria Arhívum Vendégkönyv Elérhetőség